มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสิ้นมูลค่ากว่า 1ล้านบาท

s__10403856

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
คุณนภัสนันท์ ศุภศิริโภคา และคุณบัณฑิต ศุภศิริโภคา ผู้บริหารบริษัทโภคาฟีด จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสิ้นมูลค่ากว่า 1ล้านบาท รวม 3ทุน ได้แก่ ระดับปริญญาโท 2ทุน และระดับปริญญาตรี 1ทุน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านจุลชีวัล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. นุจริน จงรุจา ร่วมให้การต้อนรับ โดยงานวิจัยนี้หวังผลเพื่อให้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้