บริษัท โภคา ฟีด จำกัด และ บริษัท ธรรมวิถี จำกัด ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 159,556.84 บาท เพื่อสนับสนุนนโยบายประชารัฐ

1

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 บริษัท โภคา ฟีด จำกัด และ บริษัท ธรรมวิถี จำกัด
ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 159,556.84 บาท เพื่อสนับสนุนนโยบายประชารัฐ ในโครงการอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน งานวิจัยและการเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์  ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี