CÔNG TY CHÚNG TÔI

Lịch sử

  Phoca Feed Co., Ltd. được thành lập vào năm 1984 như một nhà tiên phong trong tôm nuôi sản xuất inThailand. Công ty nhằm tối đa hóa sự hài lòng với công nghệ sản xuất tiên tiến, kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia, cũng như kiểm soát chất lượng worldclass trong phòng thí nghiệm hiện đại – để đảm bảo tất cả sản phẩm miễn phí từ các chất gây ô nhiễm và dư lượng và nhu cầu khách hàng.

  Ngoài ra, nguồn cấp dữ liệu Phoca cũng đã được công nhận GMP & HACCP, các cơ quan chứng nhận quốc tế được công nhận bởi viện quốc gia thực phẩm.

Sơ đồ tổ chức

We are..

“SHRIMP AND SUPPLEMENTARY FEED PROFESSIONAL”

page1

home-custom

CÁC THỊ TRƯỜNG TẬP TRUNG

88