TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

GMP & HACCP

Phoca Feed Co., Ltd. luôn luôn tập trung vào phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng của các sản phẩm hiện có để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Bằng chứng về điều này được thể hiện bằng cách cấp nhiều chứng nhận, GMP, HACCP.

80006
80012